Про проект

Міжнародний Республіканський Клуб – це міжнародна громадська організація, створена для розповсюдженню республіканських ідей, організації дискусій з вироблення нових форм суспільного-політичної організації суспільства та організації системи влади й управління, які забезиватимуть можливость більш ефективного залучення громадян до усвідомленого співуправління своїми державами, та протидіятимуть спробам суспільних маніпуляцій, а також для інтеграції міжнародної республіканської спільноти. До участі в Клубі запрошуються політичні та громадські діячі, експерти, які ідентифікують себе з республіканською ідеологією та зацікавлені в її подальшому розвитку.

Українські ніціатори створення Міжнародного Республіканського клубу виступили:

Анатолій Пінчук президент ВГО «Українська стратегія» – президент Клубу

Для мене республіканізм – це ідеологія усвідомленого співуправління громадян, це коли творення й розвиток держави є спільною справою всіх, хто вважає себе громадянином.

Андрій Ніколаєнко голова політичної партії «Основа»

Наш сучасник, британський філософ Квентін Скіннер зауважив одного разу: «Дотих пір, поки ми не поставимо свої обов’язки попереду прав, ми повинні розуміти, що наші права будуть порушуватися». У цьому для мене сконцентрована суть республіканізму і його основна цінність: патріотизм, робота людей на загальне благо і персональна відповідальність – ось основа суспільного устрою. Добробут окремої людини стане наслідком процвітання всієї країни.

Сергій Носенко засновник ГО “Розвиток”

Республіканізм – це насамперед вільна економіка, яка дає можливості зреалізувати себе кожній особистості й за рахунок цього є сильною та конкурентноздатною.

Ольга Богомолець народний депутат України

Республіканізм – це ідеологія гармонійної взаємодії громадян, внаслідок якої вони формують владу, яка служить їм та захищає їх.

Оксана Продан народний депутат України

Республиканізм – це коли життя людей в їх власних руках.

Олексій Скрипник народний депутат України

Республіканізм – це коли активна частина суспільства керує державою

Євген Рибчинський народний депутат України

Республіканізм – це така система поглядів на устрій держави, при якій суспільство є не лише пасивним суб’єктом управління обраною ним владою, а є активним механізмом формування та втілення суспільних (національних) цінностей. Це форма співвідповідальністі влади і народу, спільна справа обраних і тих, хто обирає.

Сергій Тарута народний депутат України

Для мене основа республіканізму – це опора на самодостатнього громадянина, який має громадянську гідність. На громадянина, який будує не лише своє особисте життя, особистий добробут, а й дбає про інтереси суспільства. Кожен громадянин не тільки має право, але і обов’язок брати участь в політичних процесах і дискусіях. І думка кожного громадянина – має однакову цінність для держави і суспільства.

Єгор Фірсов член ГО «Розвиток» народний депутат 7-8 скл.

Республіканізм для нас – це лідерство
– держава, яка поводиться на міжнародній арені з позиції сили;
– стратегія, в якій економічні інтереси країни і кожної людини ставляться на перше місце;
– світогляд, в якому права, свободи особистості і приватної власності на першому місці;
– ідеологія позитивної кадрової селекції, яка стимулює сильних людей розвивати свої таланти і реалізовувати свій потенціал;
– політика, яка спрямована на підтримку лідерів у всіх галузях;
саме лідери, активна частина населення, ведуть за собою більшість, а не навпаки