Документ для колективного доопрацювання

На цій сторінці ви можете ознайомитися або внести необхідні правки в документ. Для редагування і зміни документа вам необхідно бути зареєстрованим користувачем сайту з правами Автора

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян та запровадження інституту оподаткування доходів сім'ї

 

 

Чинна редакція

 

Запропонована редакція змін
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 18. Податкові агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків.

 

 

Відсутня
Стаття 18. Податкові агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків, крім випадків передбачених цією статтею та розділом IV цього Кодексу.

18.3. Підставою для набуття статусу податкового агенту щодо податку на доходи фізичних осіб є договір про надання послуг податкового агента.

18.4. Виконання функцій податкового агента здійснюється безоплатно, а вартість відповідних послуг агента, що надаються платнику податку, з метою оподаткування дорівнює нулю.

18.5. Роботодавець вважається звільненим від обов’язків податкового агента відносно тих платників, які не уклали договір про надання послуг податкового агента.

Платники, які не уклали договір про надання послуг податкового агента, самостійно та у відповідності до вимог розділу IV цього Кодексу ведуть податковий облік, подають податкову звітність контролюючим органам та несуть відповідальність.

Форма та порядок укладання договору про надання послуг податкового агента встановлююється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)

….

46.5. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для застосування їх платниками (податковими агентами).

Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 179.9 статті 179 цього Кодексу.
Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)

….

46.5. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для застосування їх платниками (податковими агентами).

Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктами 168.1.5 статті 168, 170.12.11 статті 170 та 179.9 статті 179 цього Кодексу.
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 162. Платники податку

162.1. Платниками податку є:

162.1.1. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

162.1.2. фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

162.1.3. податковий агент.
Стаття 162. Платники податку

162.1. Платниками податку є:

162.1.1. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

162.1.2. фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

162.1.3. податковий агент;

162.1.4. фізична особа – резидент (уповноважена особа), яка сплачує податок з доходів сім’ї.

 

Стаття 166. Податкова знижка

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

….
Стаття 166. Податкова знижка

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 та пункту 170.12 статті 170 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:
166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.4.3. якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.4.3. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку, який сплачує податок з доходів сім’ї, в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу сім’ї, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.4.4. якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Стаття 167. Ставки податку

167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

 

 

Відсутня
Стаття 167. Ставки податку

167.1. Ставка податку становить 12 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Зазначена ставка є комплексною та складається з обов’язкової - 10 відсотків та добровільної - 2 відсотки складових.

Сплата податку за ставкою 2 відсотки громадянами України є добровільною. Громадянин України може відмовитись від сплати податку за добровольною складовою ставки податку, якщо такий громадянин подасть заяву про виключення його з Державного реєстру виборців згідно Закону України «Про Державний реєстр виборців» та буде виключений із зазначеного реєстру. У цьому випадку добровольна складова ставки податку не застосовується.

Підтвердження про виключення, у вигляді довідки, такий платник подає до контролюючого органу за місцем обліку платника податку та роботодавцю - податковому агенту.

Порядок звірок та обміну даними між контролюючими органами та органами державного реєстру виборців встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Частина перша цього пункту також поширюється на іноземні доходи отримані громадянами України за кордоном.
167.4. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.
167.4. Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.
167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту;
167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

167.5.1. 10 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту;
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

168.1. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом.

168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

 

 

168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

168.1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

168.1.4. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

168.1.6. Для цілей цього розділу та пункту 54.2 статті 54 цього Кодексу під терміном "граничний термін сплати до бюджету податку" розуміються строки сплати податку, визначені цим пунктом.

168.2. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів.

168.2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

168.2.2. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

168.3. Розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами Пенсійного фонду України).

168.4. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету.

168.4.1. Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України;

168.4.2. такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ).

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;

168.4.3. суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу;

168.4.4. юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних бюджетів.

Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних бюджетів;

168.4.5. фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації у контролюючих органах;

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках - за її податковою адресою;

168.4.7. відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід;

168.4.8. відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе фізична особа у випадках, визначених цим розділом.

168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

168.1. Оподаткування доходів, нарахованих (отриманих) платником податку.

168.1.1. Платник податку, крім випадків встановлених статтею 18 та цім розділом Кодексу, самостійно визначає суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року.

168.1.2. Платник податку зобов'язаний утримувати податок із суми нарахованого (виплаченого) на його користь або отриманого ним оподатковуваного доходу, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

168.1.3. Платник податку зобов'язаний подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, в якій також зазначаються сплачені авансові платежі з податку, та сплатити податок.

168.1.4. Авансові платежі з податку сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

168.1.5. Остаточний розрахунок податку за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на підставі документального підтвердження факту його сплати.

168.1.6. Суми податку за звітний податковий рік підлягають перерахуванню платником до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за звітний податковий рік.

168.1.7. Суми зобов’язань щодо сплати податку зазначаються у декларації, форма та порядок складання якої визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

168.2. Оподаткування доходів сім’ї.

168.2.1. Платник податку, який сплачує податок з доходів сім’ї, зобов'язаний, з урахуванням положень пункту 170.12 статті 170 цього Кодексу, самостійно визначати та утримувати податок із суми загального оподатковуваного доходу сім’ї, що складається з сум загальних оподатковуваних доходів кожного члена сім’ї.

168.2.2. Платник податку, який сплачує податок з доходів сім’ї, зобов'язаний подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок до бюджету у порядку та строки встановлені пунктом першим цієї статті.

У такому випадку інші члени сім’ї з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу вважаються звільненими від обов’язків та відповідальності щодо нарахування, утримання, сплати (перерахування) податку та подання декларації.

168.3. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом.

168.3.1. Податковий агент, який з урахуванням статті 18 цього Кодексу нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

168.3.2. Податок сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду, єдиним платіжним документом.

168.4. Розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться платником податку або, у випадках передбачених цим розділом, податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами Пенсійного фонду України).

168.5. Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язана подавати контролюючим органам інформацію про суми доходів, які нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку.

Інформація направляється за місцем реєстрації платника податку за базовий податковий період, що дорівнює календарному кварталу та у строки, передбачені цим Кодексом для подання податкової декларації за звітний податковий квартал.

Порядок та формат надання інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Неподання інформації контролюючим органам вважається як ухиляння від сплати податків та тягне відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України.

168.6. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету.

168.6.1. Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України з урахуванням положень пунктів 167.1 та 167.6 статті 167 цього Кодексу;

168.6.2. фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації у контролюючих органах;

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках - за її податковою адресою;

168.6.3. відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе фізична особа, а у випадках, визначених цим розділом, юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

168.7. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

168.8. Платники податку, передбачені пунктами 168.1-168.2 цієї статті, зобов'язані для подання звітності та реалізації інших прав та обов’язків, визначених цим Кодексом, використовувати електронний кабінет із проходженням у ньому електронної ідентифікації он-лайн.
Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

….

відсутня
Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

….

169.1.5. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, за кожного члену сім’ї - для платника податку, який сплачує податок з доходів сім’ї.
169.2. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги.

169.2.1. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

169.2.2. Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги).

 

169.2. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги.

169.2.1. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

169.2.2. Платник податку подає роботодавцю, який згідно статті пункту 18.4 статті 18 цього Кодексу набув статусу податковому агенту, заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги).
169.4. Перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги.

169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

….

відсутня
169.4. Перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги.

169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 2,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

….

169.5. Платник податку з доходів сім’ї застосовує податкову соціальну пільгу з урахуванням положень пункту 170.12 статті 170 цього Кодексу.

169.6. Платник податку застосовує податкову соціальну пільгу до суми загального оподатковуваного доходу у розмірах, передбачених цією статтею та кратних кількості місяців, що входять до звітного періоду.
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

….

Відсутня
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

….

170.12. Особливості оподаткування доходів сім’ї

170.12.1. Фізичні особи, що перебувають у шлюбі, мають право сплачувати податок спільно з доходів сім’ї.

Термін шлюб використовується згідно із Сімейним кодексом України.

Під терміном сім’я в цьому пункті розуміється поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями коло осіб: чоловік та дружина (подружжя) у якому виховуються рідні, усиновлені діти та діти над якими встановлено опіку чи піклування, а також повнолітні діти - інваліди.

170.12.2. Право сплачувати податок з доходів сім’ї фізичні особи набувають лише в разі його сплати до бюджету особисто, а не податковими агентами.

Платники податку з доходів сім’ї повинні подати податковому агенту заяву про зобов'язання з самостійної сплати податку. За фактом отримання заяви, податковий агент протягом трьох робочих днів направляє до контролюючого органу за місцем реєстрації повідомлення про втрату статусу податкового агенту.

170.12.3. Якщо платник виявив бажання сплачувати податок з доходів сім’ї, за погодженням подружжя одним із його членів (дружиною чи чоловіком) подається заява до податкового органу за місцем податкової адреси одного з подружжя. В цій заяві обов’язково зазначається інформація про особу, яка вповноважена представляти інтереси подружжя в податковому органі (далі – уповноважена особа) та склад сім’ї.

170.12.4. Платники податку з доходів сім’ї реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом, та не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття заяви від уповноваженої особи або її представника.

Дані про реєстрацію платник податку з доходів сім’ї підтверджуються випискою з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

170.12.5. Зняття з обліку платників здійснюється у разі подання заяви про зняття з обліку як платника податку з доходів сім’ї внаслідок розлучення або смерті одного з подружжя або членів сім’ї.

Уповноважена особа зобов'язана інформувати контролюючи органи про зміни складу сім’ї до закінчення звітного податкового кварталу у якому відбулися такі зміни.

170.12.6. Звітним податковим періодом для сплати податку з доходів сім’ї є податковий рік.

170.12.7. Платник здійснює розрахунок сум доходів, нарахованих у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг за наслідками кожного податкового кварталу.

Загальний оподатковуваний дохід сім’ї зменшується на суму, яка розраховується шляхом множення кількості членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей (своїх або всиновлених, або тих, над якими оформлена опіка чи піклування), на податкову соціальну пільгу, передбачену підпунктом 169.1.5. пункту 169.1. статті 169 цього Кодексу.

170.12.8. Платник за наслідками звітного податкового року має право включити до податкової знижки у зменшення загального оподатковуваного доходу сім’ї такі суми:

за кожного з дітей - п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

за кожного з повнолітніх або неповнолітніх дітей-інвалідів - десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

170.12.9. Якщо окремі види оподатковуваних доходів членів сім’ї не підлягають оподаткуванню у складі загального оподатковуваного доходу сім’ї, то такій платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати окрему річну декларацію з цього податку.

170.12.10. Особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) до бюджету податку при сплаті податку з доходів сім’ї є уповноважена особа.

Уповноважена особа самостійно визначає суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. Суми зобов’язань щодо сплати податку зазначаються у декларації.

Уповноважена особа сплачує (перераховує) податок щоквартально за його податковою адресою.

У разі зміни своєї податкової адреси уповноважена особа в письмовій формі зобов’язана повідомити контролюючий орган не пізніше ніж 90 календарних днів з моменту такої зміни.

Якщо за наслідками звітного податкового року зобов’язання щодо сплати податку уповноваженою особою добровільно не сплачені, контролюючий орган скасовує його реєстрацію як платника податку з доходів сім’ї та здійснює заходи щодо погашення такого податкового боргу в порядку визначеному законом.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати податку до уповноваженої особи застосовуються штрафні санкції, передбачені цим Кодексом.

170.12.11. Порядок реєстрації та зняття з облику платників податку з доходів сім’ї, форма декларації та порядок розрахунку податку платниками податку з доходів сім’ї визначає Кабінет Міністрів України.
Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;

б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.
Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) платник податку - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні (крім випадку укладання договору про надання послуг податкового агента), іноземних доходів та доходів , джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету;

б) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні у випадку укладання договору про надання послуг податкового агента;
г) платник податку (уповноважена особа) - для оподаткування доходів сім’ї.
Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.

 

 

Відсутня
Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу;

у складі платника податку з доходів сім’ї відповідно до підпункту 168.11.2 пункту 168.11 статті 168 цього Кодексу.
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
16-1. Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.
16-1. Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені підпунктами 162.1.1-162.1.3 пункту 162.1 статті 162 цього Кодексу.
Закон України «Про Державний реєстр виборців»
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) однократність включення до нього виборця;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність.
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) виключення з нього виборця на добровільних засадах або включення до нього, у випадках передбачених Податковим кодексом України;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність.
Стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.
Стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані;

4) дані щодо виключення (включення) виборця з Державного реєстру виборців у випадках передбачених Податковим кодексом України.
Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

….

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

….

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;

10) дата виключення з (або включення до) Реєстру у випадках передбачених Подаковим кодексом України.
Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

….

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію (довідку) про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

….

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру;

8) звертатися із заявою про виключення його з Реєстру або включення до нього, у випадках передбачених Податковим кодексом України.
Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру.
Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру;

4) внесення запису про включення (виключення) виборця з Реєстру.
Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.

….

Відсутня
Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1-4 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.

….

8. Підставою для видання наказу про внесення запису про включення (виключення) виборця з Реєстру до бази даних Реєстру є особисто подана виборцем до відповідного органу ведення Реєстру заява згідно Податкового кодексу України.
Відсутня
Стаття 201. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення (виключення) з Реєстру

1. Кожен виборець може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про включення (виключення) виборця з Реєстру з підстав, передбачених Податковим кодекосм України. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. Орган ведення Реєстру за фактом отримання заяви може провести звірку на предмет достаньості підстав, зазначених у заяві, для включення виборця до Реєстру шляхом звернення до відповідних контролюючих органів.

Термін «контролюючі органи» використовується згідно із Податковим кодексом України.

3. За наявності підстав, визначених частиною восьмою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про включення (виключення) виборця з Реєстру (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

4. У разі звернення виборця із заявою про включення (виключення) виборця з Реєстру орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення запису про включення (виключення) виборця з Реєстру;

2) відмовити виборцю у включенні (виключенні) виборця з Реєстру.

5. У разі включення (виключення) виборця з Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, видає виборцю відповідну довідку протягом трьох робочих днів з моменту його включення (виключення) с Реєстру.

6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в пункті першому цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо звіркою, передбаченою пунктом другим цієї статті, відповідними контролюючими органами виявлено недостатність підстав для задоволення заяви виборця;

3) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни.

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у пункту першому цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця протягом десяті робочих днів з дня отримання відповідної заяви.
Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій - дванадцятій та шістнадцятій цієї статті.

….

Відсутня
Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій – дванадцятій, шістнадцятій та двадцять п'ятої цієї статті.

….

25. Уповноважені посадови особи контролюючих органів подають відомості про платників податків, які надали довідки щодо виключення (включення) з Державного реєстру виборців.
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування»
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

….

4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок;
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

….

Пункт 4) виключити
Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

….

2. Виключно цим Законом визначаються:

принципи збору та ведення обліку єдиного внеску;

платники єдиного внеску;

порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

розмір єдиного внеску;

орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність;

склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.
Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

….

2. Виключно цим Законом та Податковим кодексом України визначаються:

принципи збору та ведення обліку єдиного внеску;

платники єдиного внеску;

порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

розмір єдиного внеску;

орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність;

склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.
Розділ II

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

 

 

….

15) особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

 

Відсутня

 

 

….

4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відсутня
Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) застраховані особи, зокрема, у особі їх роботодавців що включають до себе:

….

15) особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

16) фізичні особи, які сплачують податок з доходів фізичних осіб самостійно у відповідності до вимог розділу IV Податкового Кодексу України.

….

4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати єдиного внеску за фізичних осіб, працю яких використовують на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, якщо зазначені фізичні особи сплачують податок з доходів фізичних осіб самостійно та є платниками єдиного внеску у відповідності до пункту 16 частини першої цієї статті.
Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

….

2. Взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2-14 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів з внесенням відповідних відомостей до реєстру застрахованих осіб.

3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік.

4. Обов'язки платників єдиного внеску виникають:

у осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня їх державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - з початку провадження відповідної діяльності;

у осіб, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня реєстрації як платника податку за угодою про розподіл продукції.

Відсутня
Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

….

2. Взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2-16 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів з внесенням відповідних відомостей до реєстру застрахованих осіб.

3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 16 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік.

4. Обов'язки платників єдиного внеску виникають:

у осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня їх державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - з початку провадження відповідної діяльності;

у осіб, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня реєстрації як платника податку за угодою про розподіл продукції;

у осіб, зазначених у пункту 16 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня самостійної сплати податку з доходів фізичних осіб у відповідності до вимог розділу IV Податкового Кодексу України.
Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

….

3. Обов'язки, передбачені частиною другою цієї статті, поширюються на платників, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону.
Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

….

3. Обов'язки, передбачені частиною другою цієї статті, поширюються на платників, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 16 частини першої статті 4 цього Закону.
Розділ III

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого) та 16 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

 

 

 

3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
3. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.
Пункт 3 виключити
Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

….

5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.
Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

….

5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 15 відсотків до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.
Стаття 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

….

8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

….

Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до органу доходів і зборів (звітним періодом), є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, для яких звітним періодом є календарний рік. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
Стаття 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

….

8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 16 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

….

Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 5 та 16 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до органу доходів і зборів (звітним періодом), є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 16 частини першої статті 4 цього Закону, для яких звітним періодом є календарний рік. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

….

5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору (крім осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті).
Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

….

5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, встановленого на дату укладення договору (крім осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті).
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної відповідно до закону;
Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" – не більше двадцяти п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок відповідно до закону;

 

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розділ II.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 

 

1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69, 69-1 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

 

 

1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків - на території міста Києва;

 

 

11) податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 

 

1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69, 69-1 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

 

 

1) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) за добровільною складовою ставки податку з доходів фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Севастополя);

 

 

 

 

 

пункт 11) виключити

 

Розділ III.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя);

1-1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя;
Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:

1) 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міста Севастополя);

11) 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя;

 

2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):

податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі;

податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і зборів;

фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.
2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):

податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі;

податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і зборів;

фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, або сплачує податок самостійно, зокрема з доходів сім’ї, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів

1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:

1) 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів

1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:

пункт 1) виключити

 

Відміна
Зберегти зміни